All Tours: 1

Xeev Minnesota Cov Qhov Nyiaj Qhov Kub thiab Kev Tsim Khoom, thaum yog 3M yog thawj lub npe, hloov los ntawm Ob Lub Chaw Nres Nkoj, MN, rau Dayton's Bluff cov nyob sib ze hauv St. Paul in 1910 thiab tau ua lub hauv paus chaw haujlwm ntawm no mus…