Gita Ghei

Bubblicious, 2014


Bubblicious
2014
Cov khoom siv: las hlau, cov teeb taws duab tshav ntuj

Cov teeb duab tshav ntuj no yog ib yam txuj ci kev ua haujlwm txhawb rau cov duab pom ntawm qhov muag ntawm cov neeg lub cev uas muaj dej ntau tshaj 90% lossis muaj dej ntau dua - muaj cov kuab jellies, rays thiab nceb.
 
Txoj haujlwm ntawm Pab Pawg East Side Arts thaib Saint Paul Port Authority, nrog kev nqis peev los ntawm Lub Chaw Saib Xyuas Txuj Ci Hauv Tebchaws National Endowment rau Cov Txuj Ci Tshuaj Xyuas Nrawm thiab Lub Koom Haum McKnight Foundation.


#BubbliciousAtBeaconBluff
#TheHubAtBeaconBluff

Images

Map