Tau nrhuav cov lag hlau sib 66-ko taw ntawm lub ces kaum ntawm Bush thiab Mendota los ntawm lub tsev tswj hwm (Lub Tsev 21) thaum Lub Cuaj Hli 1941.
 
Thaum Lub Kaum Hli 4, 1941, 3M Club cov neeg pab nyiaj tsa tus chij ua kev zoo siab. Tus chij tau ya thoob plaws Tebchaws Asmeskas Hauv Plawv ntawm Washington, D.C. Nws tau nce los ntawm cov xim ntawm Dayton’s Bluff American cheeb tsam Dayton’s Bluff American Legion Tau Nthuav Tawm thaum Lub Rooj Sib Tham 3M Band tau tsim ntawm “Star Spangled Banner.”
 
Vim tias nws nyob siab thiab thaj chaw, cov chij tseem yuj nyob rau yav tom ntej ntawm 3M Saint Paul cov chaw 3M.
 
Lwm lub tuam txhab lub koom txoos ua kev zoo siab tau teeb tsa Lub Tsib Hli 26, 1944, thaum Treasury Department Minuteman tus choj tau ntxiv cov lag hlau. Nws tau cim kev koom nrog ntawm 90 feem pua ntawm 3M cov neeg ua haujlwm thiab 10 feem pua ntawm cov tau txais them nyiaj payroll hauv Fourth War Loan Bond qhov chaw tsav tsheb.

Images

Map