Thaj Tsam 2015 Cov cuab yeej: Cov nqaj hlau, cov iav tsom nqaj hlau, 3M cov iav tsom, cov tooj liab muab ham qhwv rau, 3M-cov cib pua, cov av pua, cov pua ko taw, cov yas pua, cov zeb. Tus Kws Hais Plaub 2015 Cov cuab yeej: 3M-cov las tsheb ciav…

Bubblicious 2014 Cov khoom siv: las hlau, cov teeb taws duab tshav ntujCov teeb duab tshav ntuj no yog ib yam txuj ci kev ua haujlwm txhawb rau cov duab pom ntawm qhov muag ntawm cov neeg lub cev uas muaj dej ntau tshaj 90% lossis muaj dej ntau dua -…