Tau nrhuav cov lag hlau sib 66-ko taw ntawm lub ces kaum ntawm Bush thiab Mendota los ntawm lub tsev tswj hwm (Lub Tsev 21) thaum Lub Cuaj Hli 1941. Thaum Lub Kaum Hli 4, 1941, 3M Club cov neeg pab nyiaj tsa tus chij ua kev zoo siab. Tus chij tau ya…