Featured Tours

3M & Saint Paul/Nplooj Ntawv Av

27 Locations ~ Curated by Saint Paul Port Authority | Marjorie Pearson, Summit Envirosolutions, Inc. | the East Side Arts Council

Recent Stories

Los ntawm ib yam khoom los mus ua txhiab yam 3M tau pib muaj nyob rau xyoo 1902 nyob rau ib thaj chaw me me nyob rau sab raum teb lav Minnesota. 3M ntawm lub lav Saint Paul tau loj hlob los raim ua nruab nrab tseem ceeb ntawm cov tuam txhab loj nyob…

1910-19623M raug xeeb txawm nyob rau on Saint Paul’s Sab hnub tuaj yuav luag muaj 100 xyoo thiab lub tuam txhab no yog qhov chaws loj nyob rau no txog rau xyoo 1962. Raws li thaum koj mus ntawm lub site ntawm keeb kwm puas ncig ntawm 3M’s, koj yuav…

Ua Haujlwm ntawm Txoj Haujlwm Zoo Dua Cov neeg ua haujlwm tseem ceeb hauv Lub Chaw Tsim Khoom Saint Paul tau ua haujlwm hauv cov tsev tsim khoom thiab tau txais kev them nyiaj xuaj moos. Lub tuam txhab muab cov nqi zog uas muaj kev sib tw thiab ua…

Saint Paul Historical

Saint Paul Historical is a free mobile app that puts Saint Paul's history at your fingertips. Explore the people, places, and moments that have shaped the city's history. Click on any point on the interactive map to read historical narratives and to view images. Take curated historical tours of Saint Paul and share our stories and your experience using social media. This project has been financed in part with funds provided by the State of Minnesota through the Minnesota Historical Society from the Arts and Cultural Heritage Fund. This site is powered by Omeka + Curatescape, a humanities-centered web and mobile framework available for both Android and iOS devices. Read more About Us