“Scotch” Tape rau Rescue nyob ntawm General Gray

Thaum Lub Tsib Hli 5, 1943, Brig. Gen. Carl R. Gray, Jr., tus thawj ntawm Asmeskas Cov Tub Rog tau qhib txoj kev taug rau hauv North Africa, xa ib daim ntawv thov mus rau Thawj Pwm Tsav William L. McKnight:

Thov xa “koj Cov Thev Scotch Cellulose, ntev 3/4 x 2592 ntiv, Kaj Lug, 3-ntiv sab hauv, uas nyob hauv lub npov nyias. Kuv tsis paub yam twg peb yuav tau ua tiav peb tseem tsis tau muaj nws ... peb yuav tsum muaj ntau ntxiv.”

Images

Map