Thawj Tus Neeg ntawm “Scotch”

“Scotch” thaum yog lub npe lag luam rau 3M cov thev uas ntseeg tias muaj nws thawj lub nyob hauv kev tsis txaus siab hauv lub cev ntawm cov neeg pleev xim uas tau siv 3M cov khauj khaum thev tshiab. Nws tsis muaj qhov txwv rau cov khoom vim tias nws tsis tau txais kev saib xyuas nrog kev txhawb nqa. Nws tau qhia tias tus neeg muag khoom kom nqa lub thev rov qab rau nws “stingy Scotch bosses” thiab siv cov kua nplaum ntau ntxiv.
 
Zaj dab nteeg yuav raug kho kom zoo, tab sis lub khauj khaum thev tau muab txhim kho thiab “Scotch” tau maub tso rau hauv kev siv lub npe lag luam.

Ob txhiab lab kauj ntawm cov roj hmab “Scotch” thev tau tsim xyoo 1957, 30 xyoo tom qab nws tau mus hauv kev tsim khoom.

Images

Map

900 Bush Ave., St. Paul