Los ntawm ib yam khoom los mus ua txhiab yam 3M tau pib muaj nyob rau xyoo 1902 nyob rau ib thaj chaw me me nyob rau sab raum teb lav Minnesota. 3M ntawm lub lav Saint Paul tau loj hlob los raim ua nruab nrab tseem ceeb ntawm cov tuam txhab loj nyob…

Bubblicious 2014 Cov khoom siv: las hlau, cov teeb taws duab tshav ntujCov teeb duab tshav ntuj no yog ib yam txuj ci kev ua haujlwm txhawb rau cov duab pom ntawm qhov muag ntawm cov neeg lub cev uas muaj dej ntau tshaj 90% lossis muaj dej ntau dua -…